Η Silicon Computer Systems είναι μία από τις παλαιότερες και πλέον σημαντικές εταιρίες πληροφορικής στην Βόρειο Ελλάδα. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1987 και βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη οδό Αγίου Δημητρίου 75.
Βασικός της στόχος είναι να παρέχει αξιόπιστες ολοκληρωμένες μηχανογραφικές λύσεις σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγράμματα, με υψηλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη.