Η Silicon διαθέτει στους πελάτες της το λογισμικό της Unisoft, της SingularLogic, της SoftONE και της Bluebyte υποστηρίζoντας εκατοντάδες εγκαταστάσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

  • Εμπορική Διαχείριση Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές
  • Λογιστικές εφαρμογές Έσοδα – Έξοδα Γενική Λογιστική Αναλυτική Λογιστική
  • Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού Μισθοδοσία Διαχείριση προσωπικού Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • Ξενοδοχειακά, Χώροι Εστίασης, Κτηματομεσιτικά